ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 

Διαδρομή Νο 01: Φαλατάδος - Μαγγανάρι - Ακτή Λιβάδας
Διαδρομή Νο 02: Τριπόταμος - Μονή Ιεράς Καρδίας - Κουμάρος - Λουτρά - Κάμπος
Διαδρομή Νο 03: Αρνάδος - Μουντάδος - Τριπόταμος
Διαδρομή Νο 04: Χώρα - Κτικάδος - Χατζηράδος - Κιόνια
Διαδρομή Νο 05: Φαλατάδος - Βωλάξ - Αγάπη - Σκλαβοχώρι
Διαδρομή Νο 06: Στενή - Ποταμιά - Λυχναφτιά
Διαδρομή Νο 07: Στενή - Κορυφή Τσικνιά
Διαδρομή Νο 08: Δυο Χωριά - Κουναρές - Αγία Βαρβάρα - Άγιος Σώστης
Διαδρομή Νο 09: Όρμος Γιαννάκη - Υστέρνια - Μύλοι Υστερνίων - Πλατειά
Διαδρομή Νο 10: Καλλονή - Καρκάδος και Καλλονή - Αετοφωλιά, Πύργος-
Πάνορμος - Πλατιά-Ρόχαρη και Πύργος- κυρα-Ξένη, Μαρλάς.